News

Programul de lucrări statistice 2024: ce informații urmează să prezinte Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal și SFS?

Pentru a reduce presiunea informațională asupra mediului de afaceri, precum și ca urmare a disponibilității noilor surse de date administrative care permit substituirea cercetărilor statistice, Programului de lucrări statistice pentru anul 2024 prevede comasarea a 14 cercetări statistice, precum și excluderea a două cercetări statistice anuale: nr.1 – leasing “Activitatea de leasing” și nr. 24-agr “Starea sectorului zootehnic”.

 

Guvernul, în cadrul ședinței din 6 decembrie curent, a aprobat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului de lucrări statistice pentru anul 2024, ce include 116 titluri de lucrări statistice ce urmează a fi elaborate de Biroul Național de Statistică - în calitate de autoritate centrală în domeniul statisticii oficiale și alte 124 de titluri de informații statistice și administrative, ce urmează a fi furnizate către BNS de organele administrației publice și alte autorități și instituții publice.

 

Astfel, Ministerul Finanțelor va prezenta Biroului Național de Statistică în anul viitor:

 • Informația privind executarea bugetului public național (separat pe tipuri de bugete);
 • Informația privind executarea bugetului de stat și a bugetelor locale;
 • Informația privind executarea bugetului de stat și a bugetelor locale în profil teritorial (separat pe tipuri de bugete);
 • Informație privind mijloacele fixe, uzura mijloacelor fixe (uzura calculata) și amortizarea activelor nemateriale ale autorităților publice centrale;
 • Informația privind cheltuielile efective pentru bunuri și servicii educaționale produse de autoritățile locale și centrale, cum ar fi serviciile de personal, clădirile, manualele școlare, precum și servicii suplimentare, administrație și alte activități; transferuri primite din surse internaționale; transferuri și plăți publice pentru educație către sectorul privat; transferuri interbugetare, cheltuielile proprii ale instituțiilor de învățământ la autofinanțare;
 • Informația privind executarea cheltuielilor pentru protecția socială a populației;
 • Alocări din bugetul de stat pentru cercetare-dezvoltare (informație nouă)

 

În același timp, Serviciul Fiscal de Stat va fi responsabil de elaborarea și prezentarea următoarelor informații:

 • Forma IPC21 „Declarație privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”;
 • Forma TAXI18 ”Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi” (informație nouă);
 • Forma IRM 2019 ”Informație privind stabilirea drepturilor sociale și medicale aferente raporturilor de muncă” (informație nouă);
 • Informația vizând rezultatele controalelor fiscale: 1) controale fiscale efectuate în total 2) din ele stabilite încălcări. Sumele calculate suplimentar ca urmare a controalelor fiscale total, din care: a) TVA; b) accize; c) impozitul pe venit; d) sancțiuni fiscale; e) amenzi; f) altele Informația vizând rezultatele controalelor fiscale (forma nr.4-SF);
 • Informația vizând mărfurile supuse accizelor și accizele calculate conform poziției tarifare a mărfurilor, date generalizate și anume: 1) volumul în expresie naturală 2) valoarea fără TVA și accize 3) suma accizelor calculate
 • Forma VEN 12 „Declarația cu privire la impozitul pe venit” (rândurile 010, 0101, 0102);
 • Forma SIMM 20 Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (rândurile 1, 6, col.2);
 • Forma TVA12 ”Declarația privind TVA” (boxele 1, 2, 3, 6, 12 );
 • Taxa pentru patenta de întreprinzător conform genurilor de activități economice, prevăzute în anexa la Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător;
 • Forma TL 13 „Darea de seamă pe taxele locale” 1) din darea de seamă (rândul 1, col.5) 2) din anexă descifrarea rândului 1 (clasificarea bugetară 122/28) col.3, 4, 7;
 • Formularul UNIF 18 ”Darea de seamă unificată (Declarația) (codul 010, 0101, 0102);
 • Date dezagregate din sistemul informațional ”Monitorizarea electronică a vânzărilor” la nivel de entitate din activitatea de comerț cu amănuntul (la solicitare) conform structurii bonului de casă (informație nouă).

 

Serviciul Vamal va prezenta următoarel 2 informații:

 • Informații privind exporturile și importurile de mărfuri realizate de persoanele juridice și persoanele fizice;
 • Valoarea importurilor de mărfuri cu evidențierea (pentru fiecare valoare de marfă importată în parte) a plăților privind TVA, accizele, taxa vamală, taxa pentru efectuarea procedurilor vamale, taxa specială.

 

 

BNS va raporta Guvernului informația privind nivelul de realizare a Programului de lucrări statistice pentru anul viitor până la data de 1 mai 2025.  Scopul Programului de lucrări statistice pentru anul 2024 constă în asigurarea ministerelor, altor autorități administrative centrale, autorităților administrației publice locale, instituțiilor academice și de cercetare, organizațiilor societății civile, mass-media, organizațiilor internaționale, precum și a altor utilizatori, cu informație statistică relevantă și comparabilă la nivel internațional, în special cel european, precum și la nivel național în domeniul economic, social, demografic și de mediu.

 

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

580 views

The date of publishing:

07 December /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

date statistice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon