News

Programul se stimulare a investițiilor „373” ar putea fi modificat

Programul se stimulare a investițiilor „373” urmează a fi modificat. Un proiect de hotărâre în acest sens este elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și propus pentru consultări pulice.

 

În primul rând, se propune extinderea noțiunii de „credit investițional” prin admiterea procurării și/sau înființării plantațiilor multianuale, a tehnologiilor digitale și programelor informatice, precum și procurarea terenurilor aferente imobilelor/spațiilor procurate/construite/renovate pentru activități aferente activității de bază (prețul acestui teren aferent să nu depășească 50% din valoarea proiectului investițional solicitat spre finanțare).

 

De asemenea, prin acest proiect se propune precizarea faptului că nu sunt eligibile spre compensare dobânzile aferente creditelor investiționale, utilizate pentru finanțarea costurilor de bunuri și servicii sau cota-parte a acestora, finanțate în cadrul altor programe de stat, inclusiv din resursele recreditate de stat, precum și a cheltuielilor cu privire la impozite și taxe, care nu sunt incluse în valoarea imobilizărilor corporale și/sau necorporale, precum și contribuții, amenzi, penalități și alte plăți obligatorii la bugetul public național.

 

În același timp, se propune extinderea expunerii maxime continue (valoarea maximă cumulativă a soldurilor creditelor acordate în cadrul prezentului Program unui beneficiar) de la 15 mil. lei la 35 mil. lei.

 

Proiectul mai prevede excluderea limitării ce ține de solicitarea unei garanții financiare acordate de Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) pentru creditele acordate în cadrul Programului și anume cota maximă de garantare de 40% din valoarea creditului. Astfel, se urmărește creșterea numărului de potențiali beneficiari ai Programului, prin alinierea condițiilor Programului la condițiile Produselor de garantare administrate de FGC, inclusiv alinierea cu prevederile noului mecanism de garantare a portofoliilor de credite recent lansat de FGC, unde cota de garantare poate fi de până la 80% din valoarea creditului contractat.

 

Finanțarea activităților prevăzute conform Programului de stimulare a investițiilor „373” se efectuează prin intermediul Fondului pentru antreprenoriat și creștere economică a Moldovei (FACEM), din contul și în limitele alocațiilor stabilite în bugetul de stat pentru anul respectiv, precum și din contul asistenței financiare externe.

 

Conform datelor, la situația din 16 noiembrie 2023, în cadrul Programului au fost acordate 132 credite la 121 beneficiari în valoare totală de 315,1 mil lei. Valoarea totală a proiectelor investiționale este de 443,2 mil lei, din care 41% sunt destinate pentru „Producția și furnizarea de energie”, 21% pentru „Industria prelucrătoare”, pentru „Agricultură, silvicultură și pescuit” – 13%, iar „Transport și depozitare” – 12%.

 

 În cadrul Programului au fost create 314 locuri noi de muncă, ÎMM beneficiare fiind administrate în cotă de 34% de tineri, iar 26% sunt administrate (fondate) de femei. Potrivit datelor, soldul datoriei la creditele incluse în Program constituie 214,6 mil lei, băncile achitând dobânzi compensate în sumă totală de circa 1, 1 mil lei. Pentru luna noiembrie, suma totală a dobânzii compensate calculate este de circa 1,0 mil lei.

 

Proiectul poate fi consultat până la 7 decembrie curent.

 

Reamintim, Programul de stimulare a investițiilor „373” a fost lansat cu scopul de a asigura accesul la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii pentru proiecte investiționale, prin compensarea parțială a ratei dobânzii la creditele investiționale oferite de către băncile din Republica Moldova. Prin acest program Program se compensează dobânzile la creditele investiționale eligibile cu o maturitate de cel puțin 3 ani, oferind compensare în mărimea necesară pentru ca dobânda calculată conform contractului de credit și achitată de către beneficiar să nu depășească 3% anual – pentru creditele acordate în valută străină (dolari SUA sau euro) și pentru creditele atașate la valută străină (dolari SUA sau euro) și 7% anual – pentru creditele acordate în monedă națională.

 

Mai multe detalii despre program vedeți aici.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Ministerul Economiei | Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

514 views

The date of publishing:

05 December /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

program de granturi | Antreprenorii | credit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon