News

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2024, propus pentru consultări

Veniturile bugetului de stat pentru anul 2024 se estimează la 66 632,0 mil. lei, cu o creștere față de anul curent cu 855,3 mil. lei sau 1,3%. Majorarea veniturilor ar fi susținută, în primul rând, de restabilirea economică, precum și de impactul unor măsuri ale politicii fiscale și vamale și de administrare mai bună a veniturilor.

 

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2024 este propus pentru consultări publice de Ministerul Finanțelor și urmează a fi consultat până la 1 decembrie curent.

 

Astfel, parametrii bugetului de stat pentru anul 2024 se estimează la partea de venituri în sumă de 66 632,0 mil. lei, la partea de cheltuieli - 82 222,0 mil. lei, în timp ce soldul (deficitul) bugetar este planificat la 15 590,0 mil. lei.

 

Conform proiectului, în structura veniturilor bugetului de stat prognozate pentru anul 2024, partea preponderentă - 91,7% sau 61 098,9 mil. lei o dețin încasările din impozite și taxe, cu o creștere față de indicatorul aprobat (modificat) pentru anul curent de 9,0% sau cu 5 023,5 mil. lei. Taxa pe valoarea adăugată va rămâne și în continuare cea mai importantă sursă de venit a bugetului de stat, încasările din această taxă fiind prognozate în sumă de 34 176,0 mil. lei sau cu o creștere față de anul curent de 2 539,0 mil. lei sau 8,0%. Ca pondere în totalul impozitelor și taxelor, TVA va constitui 55,9%, iar în totalul veniturilor bugetului de stat - 51,3%.

 

Conform acordurilor încheiate și/sau care urmează a fi semnate cu donatorii externi, intrările din granturi la bugetul de stat se prevăd în sumă de 2 395,1 mil. lei, ceea ce în raport cu veniturile totale constituie 3,6%. Cheltuielile bugetului de stat prognozate pentru anul viitor, în sumă de 82 222,0 mil. lei, vor fi micșorate cu 1 882,0 mil. lei sau cu 2,2% comparativ cu aprobat indicatorul aprobat/modificat în anul 2023. Totodată, excluzând cheltuielile aferente proiectelor finanțate din surse externe, cheltuielile bugetului de stat se cifrează la suma de 78 611,0 mil. lei, cu o micșorare de 1 668,2 mil. lei sau cu 2,1% față de aprobat (modificat) 2023.

 

Cheltuielile proiectelor finanțate din surse externe se prevăd în sumă de 3 611,0 mil. lei și sunt în descreștere cu 213,8 mil. lei sau cu 5,6% comparativ cu aprobat (modificat) 2023. În anul 2024 vor derula circa 80 de proiecte finanțate din surse externe, dintre care cele mai importante sunt: proiectele de susținere a Programului în sectorul drumurilor - 871,7 mil. lei; proiectele „Moldova Drumuri III”, „Moldova Drumuri IV” și „Moldova Drumuri V” - 450,0 mil. lei; proiectul ,,Susținerea învățământului superior” - 236,8 mil. lei; programul sectorului energetic - 223,2 mil. lei;  proiectul „Înregistrarea și evaluarea funciară” - 134,7 mil. lei etc.

 

Conform estimărilor, bugetul de stat în anul 2024 se va solda cu un deficit în sumă de 15 590,0 mil. lei. Din această sumă - 12 619,4 mil. lei sau 80,9% revine componentei de bază, iar 2 970,6 mil. lei sau 19,1% revine deficitului proiectelor finanțate din surse externe.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

708 views

The date of publishing:

28 November /2023 14:21

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

bugetul de stat

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon