News

Proiectul legii cu privire la garantarea depozitelor în bănci, votat în prima lectură

Parlamentul, în cadrul ședinței din 13 aprilie anul curent, a aprobat proiectul legii cu privire la garantarea depozitelor în bănci, aplicarea prevederilor căruia va contribui la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea achitării la timp a depozitelor garantate din băncile aflate în proces de lichidare silită și prin asigurarea resurselor necesare pentru rezoluția bancară.

 

Conform proiectului, toate băncile din RM vor fi obligate să dețină statutul de membru ale Schemei de garantare a depozitelor – sistem pentru compensarea deponenților în cazul în care depozitele acestora devin indisponibile. În vederea asigurării instituirii și funcționării Schemei va fi creat Fondul de acoperire a depozitelor bancare (Fond) în calitate de fond independent de resurse financiare, fără personalitate juridică și care va fi administrat de Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDSB).

 

Se propune ca resursele financiare ale Fondului de acoperire a depozitelor bancare și ale Fondului de rezoluție să fie ținute separat unele față de celelalte și separat față de resursele FGDSB, acesta asigurând și evidența contabilă a resurselor financiare. Proiectul prevede că orice bancă licențiată de către BNM pentru desfășurarea activității de atragere a depozitelor va deveni, în mod obligatoriu, instituție membră a Fondului din ziua eliberării licenței. Garantate de către Fond vor fi depozitele în moneda națională și în valută străină deținute de către persoane fizice și persoane juridice (atât rezidente, cât și nerezidente).

 

Proiectul stabilește expres depozitele care nu vor fi garantate de Fond: fondurile proprii ale instituției membre deținute de către aceasta sau depozitele unei entități juridice controlate de respectiva instituție; depozitele plasate de către alte bănci sau alte organizații licențiate sau autorizate de către BNM, CNPF sau, în cazul băncilor străine, de către o autoritate străină de supraveghere; depozitele autorităților publice centrale sau locale; depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească; depozitele care provin din activități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, fapt confirmat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă; depozitele ale căror deținători nu au fost și nu pot fi identificați la data indisponibilității depozitelor etc.

 

Odată cu intrarea în vigoare a noii legi, nivelul de acoperire a depozitelor va constitui 200 mii lei (la momentul de față cuantumul acestora constituie 50 mii lei) și va fi calculat per deponent și per instituție membră, indiferent de numărul de depozite deținute de deponentul respectiv, mărimea și valuta acestor depozite. Depozitele în valută străină se propune a fi garantate prin compensarea echivalentului lor în lei la cursul oficial al BNM la data de indisponibilitate a depozitelor.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

662 views

The date of publishing:

13 April /2023 11:48

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

banci | persoane juridice | persoane fizice | garantarea depozitelor

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon