News

Proiectul politicii fiscale și vamale 2024: SV va putea acorda facilități de plată sub rezerva constituirii unei garanții

Din 1 ianuarie anul 2024 Serviciul Vamal va fi în drept să acorde debitorului facilități de plată, altele decât amânarea plății conform1 art.113 din Codul vamal nr. 95/2021 (CV), sub rezerva constituirii unei garanții.

 

Proiectul pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica fiscală și vamală pentru 2024), elaborat și înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor, prevede completarea CV cu un articol nou (art. 131) care va reglementa acordarea de către autoritatea vamală a altor facilități decât cele prevăzute în art. 13 din cod.

 

Astfel, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă de către autori, la cererea debitorului, Serviciul Vamal va putea modifica termenul de plată a datoriei vamale, prin încheierea contractului de amânare/eșalonare a plății datoriei vamale, în cazul în care cuantumul drepturilor de import sau de export de plătit rezultă în urma unui control ulterior. Prelungirea termenului de plată a datoriei vamale nu va putea depăși 24 de luni.

 

Totodată, în cazul în care vor fi acordate facilitățile menționate, se va percepe o dobândă la credit în plus față de cuantumul drepturilor de import sau de export echivalentă cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen scurt, care este în vigoare la data acordării prelungirii, pentru fiecare zi de prelungire a termenului de plată, dacă legislația nu prevede altfel. În condițiile nerespectării termenului achitării datoriei vamale, prevăzut în contract, din data nerespectării vor apărea și se vor percepe majorări de întârziere (penalități) în conformitate cu prevederile actelor legislative în vigoare.

 

Completările mai prevăd că autoritatea vamală a putea renunța la solicitarea constituirii unei garanții sau la aplicarea unei dobânzi la credit, în cazul în care se va stabili, pe baza unei evaluări documentate a situației debitorului, că aceasta ar provoca grave dificultăți de ordin economic sau social.

 

Se mai propune ca Serviciul Vamal să fie în drept să renunțe la perceperea unei dobânzi la credit în cazul în care suma pentru fiecare acțiune de recuperare va fi mai mică de 100 lei.

-------------------------

1 Codul Vamal nr. 95/2021

Articolul 113. Termenele generale de plată și amânarea

                         termenului de plată

(1) Cuantumul drepturilor de import și de export se plătește până la acordarea liberului de vamă sau în termen de 10 zile de la data notificării datoriei vamale, cu constituirea unei garanții în cuantum deplin al drepturilor de import. În cazul menționat la art. 109 alin. (5) nu se solicită nicio garanție. În toate aceste cazuri, majorarea de întârziere (penalitatea) pentru perioada de amânare nu se calculează.

(2) Prin derogare de la alin. (1), importatorii care dețin statutul AEO în conformitate cu art. 36 dispun de dreptul de amânare a termenului de plată a cuantumului drepturilor de import pe o perioadă ce nu poate depăși 30 de zile de la data notificării. În acest caz, acordarea liberului de vamă este condiționată de constituirea unei garanții, determinată conform art. 104. În cazul amânării plății cuantumului drepturilor de import, majorarea de întârziere (penalitatea) nu se calculează.

(3) În cazul amânării termenului de plată a drepturilor de import și de export, plata acestor drepturi se garantează în modul stabilit de prezentul cod.

(4) Serviciul Vamal este în drept să modifice termenul de plată a datoriei vamale prin încheierea cu plătitorii vamali restanțieri a contractelor de eșalonare/amânare a plății datoriei vamale, conform procedurii stabilite în Regulamentul de punere în aplicare a Codului vamal.

(41) În cazul în care se modifică termenul de plată a datoriei vamale conform alin. (4), se percepe o dobândă la credit, în plus față de cuantumul drepturilor de import sau de export, echivalentă cu rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen scurt în vigoare la data acordării prelungirii, pentru fiecare zi de prelungire a termenului de plată, dacă legislația nu prevede altfel. În cazul încălcării termenului prelungit, se percep majorării de întârzieri (penalități) în conformitate cu legislația.

(42) Serviciul Vamal poate renunța la solicitarea constituirii unei garanții sau la perceperea unei dobânzi la credit în cazul în care, pe baza unei evaluări documentate, stabilește că aceasta ar provoca debitorului grave dificultăți de ordin economic sau social.

(43) Serviciul Vamal renunță la perceperea unei dobânzi la credit în cazul în care suma pentru fiecare acțiune de recuperare este mai mică de 100 de lei.

 (6) În cazul în care acceptarea unei declarații vamale duce la apariția unei datorii vamale, mărfurilor cuprinse în acea declarație li se acordă liberul de vamă doar dacă datoria vamală a fost achitată sau garantată.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

566 views

The date of publishing:

06 December /2023 11:51

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

facilitate fiscala | politica fiscală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon