image

(video) Termenul–limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice este data de 2 mai 2019

Moderator:

Lilia Bucicovschi

Tags:

impozit pe venit | persoana juridica | persoana fizică | declaratie | ghid | monitorul.fisc.md | SFS

Serviciul Fiscal de Stat dă start campaniei de informare a cetățenilor cu referire la termenul de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice. Astfel, pentru persoanele fizice cetățeni termenul limită de depunere a declarației este data de 2 mai 2019. Menționăm că, pentru anul 2018, declarația va fi depusă pentru două perioade distincte ale anului: - prima etapă: 1 ianuarie – 30 septembrie 2018; - a doua etapă: 1 octombrie – 31 decembrie 2018. Sunt obligați să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice, distinct pentru etapa I și etapa II a anului 2018 , următoarele categorii de contribuabili: a) persoanele fizice care sunt rezidenţi ai Republicii Moldova şi au obligaţii privind achitarea impozitului pentru etapa I şi, respectiv, etapa a II- a perioadei fiscale 2018; b) persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat la buget. Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă: • în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică” de la calculator sau telefon mobil (pentru deținătorii de semnătură electronică sau mobilă); • pe suport de hârtie, la orice direcție deservire fiscală în baza actului de identitate sau prin sistemul „Declarație rapidă”; • prin intermediul oficiului poștal, expediind formularul Declarației printr-o scrisoare recomandată la adresa oficiului fiscal la care contribuabilul se deservește. Pentru detalii privind modul de completare al declarației pe venit pentru cetățeni accesați instrucțiunile video. Pentru perioada limită de depunere a declarației pentru persoanele fizice, orarul de muncă al direcțiilor de deservire fiscală a fost modificat după cum urmează: • 20-21 aprilie 2019 – 09:00-15:00 (sâmbătă – duminică); • 22-26 aprilie 2019 – 08:00-19:00; • 27 aprilie 2019 – 09:00-15:00 (sâmbătă); • 30 aprilie 2019 – 08:00-17:00; • 1 mai 2019 - 09:00-15:00; • 2 mai 2019- 08:00-19:00. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat reiterează: săptămâna curentă este ultima în care contribuabilii persoane juridice (persoanele care practică activitate de întreprinzător, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și activitate independentă) sunt obligați să depună declarația privind impozitul pe venit pentru perioada fiscală 2018. Termenul–limită de prezentare a declarației pentru această categorie de contribuabili este data de 25 martie 2019. În acest context, pentru a eficientiza recepționarea declarațiilor aferente impozitului pe venit, SFS a extins orarul de muncă pentru luna martie pentru direcțiile de deservire fiscală după cum urmează: • 20–22 martie 2019 – 08:00–19:00; • 23–24 martie 2019 – 09:00–15:00 (sâmbătă – duminică); • 25 martie 2019 – 08:00–19:00. Pentru informații suplimentare puteți apela la Centrul Unic de Apel al SFS 0 8000 15 25 - apel gratuit.via | www.sfs.md

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon