Questions and answers

1. (28.15.24) Urmează a fi eliberată factura fiscală pentru livrările scutite de TVA?

Arhiva: În conformitate cu prevederile art. 117 din Codul fiscal, eliberarea facturii fiscale se face exclusiv în cazul livrărilor impozabile cu TVA. Totodată, conform art.19 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007, faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. Prin urmare, pentru livrările neimpozabile cu TVA, în temeiul pct.2 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.47 din 31.03.2010 furnizorul va elibera documentul cu regim special – factura.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1211 views

The date of publishing:

06 December /2017 08:33

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală

Tags:

factura fiscală | Ordin | documente primare | TVA | livrare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon