Questions and answers

1. (28.15.66) Care agenţii economici, în conformitate cu prevederile Instrucțiunii privind modul de determinare şi aprobare a listei contribuabililor obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică aprobată prin Ordinul SFS nr.645 din 30 noiembrie 2018, sunt obligaţi se utilizeze factura fiscală electronică (e-factura)?

Lista agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), a fost aprobată prin Ordinul SFS cu privire la aprobarea listei agenţilor economici obligaţi de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura) nr. 124 din 15.03.2019, prezentul Ordin intră în vigoare la data de 01.04.2019, și poate fi vizualizat pe pagina web al SFS www.sfs.md, accesând comaptimentul – Contribuabili, subcompartimen- Lista agenților economici ce sunt obligați pentru a utiliza serviciile electronice.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1131 views

The date of publishing:

03 April /2019 10:55

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Factura fiscală

Tags:

factura fiscală | contribuabil | agent economic | servicii electronice | obligaţie fiscală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon