Questions and answers

1. (37.29) Au obligația de a prezenta Nota de Informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS18), rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației?

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 135 din 06.11.2017, angajatorii rezidenți ai parcului IT, până la 25 ianuarie a anului următor anului calendaristic în care au fost efectuate plăți în folosul angajaților, prezintă Serviciului Fiscal de Stat - Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (forma ISAPTI17). Cât privește veniturile supuse regimului general de impozitare, achitate de angajatorii menționați, acestea urmează a fi declarate prin Darea de seamă (Forma IPC18) la codurile sursei de venit impozabile corespunzător tipului de venit achitat. Totodată, menționăm că potrivit art.374 alin.(2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic în conformitate cu prevederile art.372 alin.(2) din Codul fiscal, se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1982 views

The date of publishing:

10 December /2019 07:58

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Facilități pentru IT-companii | IPC18

Tags:

salariu | rezidenti ai parcurilor IT | contributii | IPC18 | impozit unic | venit | buget

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon