Questions and answers

11. (28.21.45) Dacă perioada fiscală a semnării facturii fiscale electronice pe suport de hârtie diferă de perioada fiscală în care aceasta a fost semnată în formă electronică în ce perioadă survine dreptul la deducerea TVA la cumpărător?

În conformitate cu pct.30 din Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, pentru facturile/facturile fiscale generate în sistemul “e-Factura”, cu ciclul de viață integral electronic, ce presupune transmiterea în mod electronic a acestora pentru aplicarea semnăturii digitale de către “Cumpărător”, data primirii acestora de către “Cumpărător” o constituie data aplicării de către acesta a primei semnături digitale sau electronice de autentificare – moment ce determină și apariția dreptului la deducerea TVA aferente facturii fiscale în conformitate cu art.102 alin.(10) din Codul fiscal. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1114 views

The date of publishing:

17 March /2018 08:01

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Servicii electronice | Legislație fiscală | Deduceri fiscale | Factura fiscală | Noutăți fiscale

Tags:

deducere | e-Factura | Cod fiscal | practica fiscala | TVA | semnatura digitala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon