Questions and answers

1. (29.1.6.20) În cazul în care agentul economic are înregistrate subdiviziuni care este procedura de repartizare pe subdiviziuni a impozitului pe venit reținut la sursa de plată?

În cazul în care contribuabilul are subdiviziuni în aceeași localitate unde se regăsește și sediul central, precum și în alte localități, informația despre subdiviziunile situate în aceeași localitate poate fi specificată o singură subdiviziune din aceeași localitate fie separat pe fiecare subdiviziune în parte. În același timp, codul subdiviziunii specificat în documentul de plată la achitarea impozitului pe venit reținut la sursa de plată, trebuie să coincidă cu codul subdiviziunii reflectat în anexa la Darea de seama privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14). Astfel, în anexa la Darea de seamă menționată în coloanele 4-18 se reflectă sumele impozitului pe venit efectiv reținute în decursul lunii de raportare de subdiviziunile care au efectuat plăți în conformitate cu articolele 88, 89, 90, 901 și 91 din Codul fiscal.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1890 views

The date of publishing:

30 December /2014 14:18

Catalogul tematic

Impozitul pe venit

Tags:

agent economic | impozit pe venit | venituri

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon