Questions and answers

1. (29.1.7.74) În cazul transmiterii bunurilor imobile în locațiune, misiunile diplomatice au obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice - cetățeni ai Republicii Moldova?

În conformitate cu prevederile art.90 din Codul fiscal, obligația de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice este stabilită pentru orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică. Potrivit art.901 alin.(3) din CF, persoanele specificate la art.90 din CF reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. În acest context, relatăm că misiunile diplomatice cad sub incidența prevederilor art.90 din Codul fiscal, dat fiind faptul că funcțiile misiunii diplomatice constă în reprezentarea statului acreditant în statul acreditar care este organ permanent pentru relații externe. Astfel, în cazul în care persoanele fizice - cetățeni ai Republicii Moldova transmit în locațiune misiunilor diplomatice bunuri imobile, acestea au obligația de a reţine un impozit pe venit din sumele îndreptate spre achitare în mărimea stabilită în articolul 901 din CF.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1563 views

The date of publishing:

18 August /2015 10:58

Catalogul tematic

Impozitul pe venit

Tags:

Bunuri imobile | impozit pe venit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon