Questions and answers

1. (29.4.22) În baza cărui document se atestă impozitul pe venit achitat în Republica Moldova de către nerezidenți?

Atestarea venitul obținut şi impozitul pe venit achitat în Republica Moldova se efectuează în baza Certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova (Forma 3-DTA-13) Certificatul se eliberează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii, în forma și modul stabilit de Hotărârea Guvernului nr.101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidența şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova. De asemenea, în cazuri speciale, în baza Ordinului IFPS nr.1170 din 01.08.2014 cu privire la atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova, impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova se efectuează pe formularele - tip, emise de statele străine, în baza Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri. Atestarea impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova se efectuează pe formularele tipizate ale statelor străine prezentate în limba de stat sau limba rusă, , prin aplicarea semnăturii și a ștampilei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În cazul în care certificatul nu conține traducerea în limba de stat sau rusă, solicitantul urmează să asigure traducerea autentificată în limba de stat a acestuia și să o prezinte împreună cu originalul certificatului în limba străină. Organul fiscal va atesta rezidența pe certificatul original prezentat, în baza informației din copia autentificată notarial.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1962 views

The date of publishing:

08 December /2014 16:42

Catalogul tematic

Impozitul pe venit

Tags:

venituri | impozit pe venit | nerezidenti

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon