Questions and answers

2. (10.1.29) Ce obligații are deținătorul patentei de întreprinzător?

Deținătorul patentei de întreprinzător are următoarele obligații: a) să respecte ordinea stabilită de desfăşurare a activităţii indicate în patentă, normele sanitare, normele de protecţie contra incendiilor, să îndeplinească alte cerinţe ce se referă la genul de activitate respectiv, iar pentru desfăşurarea activităţii indicate la compartimentul 1 din anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, să aibă documentele primare de provenienţă a mărfii; b) să desfăşoare activitatea de comerț numai în locurile permise în aceste scopuri de regulamentul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în localitatea respectivă, aprobat de consiliul local; c) să respecte drepturile şi interesele consumatorilor; d) să afişeze patenta sau copia ei, autentificată de notar, într-un loc vizibil la locurile unde îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător, iar în caz de necesitate să o prezinte la cererea organului de control sau a consumatorilor. (art. 3 alin. (7) al Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998) [Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr. 153 din 01.07.2016, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 215-216 din 10.08.2018, în vigoare 19.07.2016]

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1839 views

The date of publishing:

13 January /2020 08:23

Domeniu:

Administrare fiscală | Legislație fiscală | Patenta de întreprinzător | Obligație fiscală

Tags:

obligaţie | patenta de întreprinzător | activitate de comert | marfă

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon