Questions and answers

2. (28.20.13) Cînd apare termenul obligaţiei fiscale privind TVA, în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil cu plata preţului în rate?

Conform art.108 alin.(1) din Codul fiscal, data calculării obligației fiscale privind T.V.A. este data livrării. Data livrării se consideră data predării mărfurilor, prestării serviciilor, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(5)–(8). Potrivit prevederilor art.1191 alin.(1) din Codul civil, atunci cînd, într-o vînzare-cumpărare a bunului imobil cu plata preţului în rate, obligaţia de plată este garantată cu rezerva dreptului de proprietate (rezerva proprietăţii), cumpărătorul dobîndeşte dreptul de proprietate la data plăţii ultimei rate din preţ. Totodată potrivit prevederilor art.1192 alin.(1) din Codul civil, în cazul rezervării bunurilor imobile asupra cărora dreptul de proprietate se dobîndeşte, conform legii, prin înregistrarea într-un registru de publicitate, dreptul de proprietate al cumpărătorului este înregistrat provizoriu, în timp ce dreptul de proprietate al vînzătorului nu este radiat. În cazul livrării de bunuri imobiliare, potrivit art.108 alin.(3) din Codul fiscal, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare. Prin urmare, dat fiind faptul că rezerva dreptului de proprietate asupra bunului imobil (rezerva proprietăţii) este o formă de garantare a achitării prețului în rate, obligația privind calcularea TVA apare la data înregistrării în registru de publicitate a dreptului provizoriu de proprietate al cumpărătorului.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2222 views

The date of publishing:

13 December /2019 08:36

Catalogul tematic

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Obligație fiscală | Factura fiscală

Tags:

TVA | obligaţie fiscală | bun imobil | contract | vanzare | livrare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon