Questions and answers

2. (29.4.25) Se consideră oare venit pentru nerezident, plățile achitate pentru transport și cazare în Republica Moldova de compania rezidentă în favoarea nerezidentului?

Venituri ale nerezidentului obținute în Republica Moldova se consideră veniturile specificate la art.71 din Codul fiscal. Totodată, veniturile nerezidentului obţinute din prestarea serviciilor în Republica Moldova se specifică la art.71 alin.(l) lit.b) din Codul fiscal. De asemenea, veniturile nerezidenților obţinute în Republica Moldova se consideră alte venituri (art.71 alin.(l) lit.u) din Codul fiscal), care nu sînt specificate la literele precedente ale articolului menționat, cu condiţia ca acestea să nu fie scutite de impunere potrivit legislaţiei fiscale sau altor acte legislative. Potrivit prevederilor art.73 alin.(3) din Codul fiscal, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanță permanentă în Republica Moldova urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art.91, fară dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4) al articolului nominalizat. De asemenea, menționăm că conform art.73 alin.(5) din Codul fiscal, impozitul pe venit la sursa de plată se reţine de la nerezidenţi indiferent de forma şi locul achitării venitului. Respectiv, persoanele menţionate la art.90 din Codul fiscal, reţin şi achită un impozit în mărime 12% din plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art.71, cu excepţia celor specificate la liniuţele a doua, a treia şi a patra din prezentul alineat (art.91 alin.(1) prima liniuţă). În temeiul explicațiilor Ministerului Finanțelor nr.14/3-13/110 din 09.03.2016, cheltuielile pentru cazare, transport, alimentare suportate de compania rezidentă în folosul persoanelor fizice nerezidente vor fi considerate ca venituri conform art.71 alin.(l) lit.u) din Codul fiscal, care indiferent de forma şi locul achitării venitului, vor fi impozitate potrivit art.91 alin.(l) liniuţa întîi din Codul fiscal. Conform prevederilor art.4 alin.(1) din Codul fiscal, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. Concomitent, dacă nerezidentul este rezidentul unui stat cu care Republica Moldova are încheiată o Convenţie (Acord) de evitare a dublei impuneri se vor aplica prevederile tratatului internaţional. Pentru a beneficia de prevederile Convenţiei (Acordului) respectiv, nerezidentul urmează să prezinte certificatul de rezidenţă conform art.793 alin.(2) din Codul fiscal.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2295 views

The date of publishing:

25 October /2018 15:27

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Ordine SFS | Noutăți fiscale

Tags:

impozit | conventie | dubla impunere | legislația fiscala | Cod fiscal | tratat international

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon