Questions and answers

2. (37.24) Ce rapoarte și dări de seamă urmează a fi prezentate de către rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației?

Rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației prezintă următoarele rapoarte și dări de seamă fiscale: a) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților (Forma ISAPTI17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației nr.135 din 06.11.2017; b) Informația privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajatului, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017; c) Darea de seamă privind impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC18), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate și a Instrucțiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat nr.126 din 04.10.2017; d) Declarația cu privire la impozitul unic (Forma IU17), aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 06.11.2017. Totodată, menționăm că potrivit art.374 alin.(2) din Codul fiscal, dările de seamă, declarațiile, alte rapoarte aferente impozitelor, contribuțiilor, altor plăți obligatorii la buget care nu intră în componența impozitului unic se prezintă autorităților corespunzătoare în modul general stabilit.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2334 views

The date of publishing:

10 December /2019 07:58

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Facilități pentru IT-companii | IPC18

Tags:

dare de seamă | rezident | parc it | impozit unic | IPC18 | contribuabil | buget

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon