Questions and answers

2. (37.38) Au obligația rezidenții parcului pentru tehnologii informaționale să prezinte Declarația cu privire la impozitul unic (forma IU17) în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale nu înregistrează venituri?

Obiect al impunerii cu impozit unic îl reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidenţa contabilă. Mărimea venitului respectiv se determină în conformitate cu prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate sau, după caz, ale IFRS, în condiţiile legislaţiei în vigoare (art.369 alin.(1) din Codul fiscal). Potrivit prevederilor art. 370 din Codul fiscal, cota impozitului unic constituie 7 % din obiectul impunerii, dar nu mai puţin decît 30 % din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală, pentru fiecare angajat. În conformitate cu art. 373 alin. (1) din Codul fiscal, calculul şi raportarea impozitului unic se efectuează de către rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei lunar, prin prezentarea unei dări de seamă către Serviciul Fiscal de Stat, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. Formularul dării de seamă menţionate (forma IU 17) a fost aprobat prin Ordinul MF nr. 135/2017 cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei. Prin urmare, ţinând cont de faptul că calculul și achitarea impozitului unic se determină și în dependență de numărul angajaților (suma minimă a impozitului unic), atunci indiferent de suma venitului din vânzări, înregistrată în evidența contabilă, rezidenții parcului vor avea obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul unic (forma IU 17).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1249 views

The date of publishing:

04 December /2019 10:57

Domeniu:

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Facilități pentru IT-companii

Tags:

parc it | declaraţia | impozit unic | rezidenti ai parcurilor IT | venit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon