Questions and answers

29.1.6.2.18 În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?

Veniturile persoanei fizice, obținute sub formă de dobînzi, precum și impozitul pe venit reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal, urmează să se reflecte în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) în rîndul cu codul 21 „Dobînzi, art. 89 din Codul fiscal” (codul sursei de venit - DOB).

(Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiulOrdinului Ministerului Finanțelornr.94 din 30.07.2020)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

793 views

The date of publishing:

26 May /2021 07:54

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Asigurare socială de stat | Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Dare de seamă fiscală | IPC21

Tags:

impozit pe venit | asigurare medicala | contributii sociale | dobânda | IPC21

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon