Questions and answers

29.2.10.6 Cine sunt subiecții ce urmează să înregistreze contractul de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare la Serviciul Fiscal de Stat?

Subiecți ai impunerii ce urmează să înregistreze contractul de locațiune la Serviciul Fiscal de Stat sunt persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) proprietate imobiliară.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

991 views

The date of publishing:

12 August /2021 07:54

Catalogul tematic

Legislație fiscală | Persoana fizică

Tags:

contract de locatiune | Cod fiscal | serviciul fiscal de stat | persoana fizică

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon