Questions and answers

3. (29.5.17) Are obligația asociația obșteasca de a reține impozit la sursa de plată din veniturile achitate în folosul persoanei fizice de la transmiterea în locațiune a imobilului?

Potrivit art.1 alin.(1) din Legea nr.837 din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, asociația obștească este o organizație necomercială, independentă de autoritățile publice, constituită benevol de cel puțin trei persoane fizice și/sau juridice (asociații obștești), asociate prin comunitate de interese în vederea realizării, în vederea realizării, în condițiile legii, a unor drepturi legitime. În conformitate cu prevederile art.901 alin.(3) din Codul fiscal persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Este de menționat că în art.90 din Сodul fiscal sunt specificați contribuabilii care au obligația să rețină impozitul pe venit, și anume: orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi persoanelor care desfăşoară activităţi independente conform cap. 102, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică Astfel, asociația obștească, în baza art.901 alin.(3) din Codul fiscal, va reține din prețul contractului de locațiune un impozit în mărime de 10%.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1724 views

The date of publishing:

15 October /2019 14:26

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Legislație fiscală

Tags:

asociatie obsteasca | impozit | activitate de intreprinzator | sursa de plata | locatiune | contract

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon