Questions and answers

35. (28.21.16) Cum se va determina data dreptului la deducerea TVA la plătitorul TVA?

Potrivit prevederilor art. 102 alin.(10) din Codul fiscal, subiectul impozabil va fi în drept de a deduce TVA achitate sau care urmează a fi achitată pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune:
  1. de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pe care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA, sau
  2. de documentul, eliberat de autoritățile vamale, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate;
  3. de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate.
În conformitate cu prevederile art.102 alin.(13) din CF, în cazul în care factura fiscală pentru livrarea mărfurilor, serviciilor este primită de către cumpărător (beneficiar) subiect impozabil ulterior perioadei fiscale în care aceasta a fost emisă, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe mărfurile, serviciile utilizate la efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activității de întreprinzător în perioada fiscală în care factura fiscală respectivă a fost primită de către cumpărător (beneficiar). Deducerea sumei TVA se efectuează prin înscrierea sumei respective în declarația privind TVA pentru perioada fiscală în care a fost primită nemijlocit factura fiscală, fără corectarea declarațiilor privind TVA pentru perioadele fiscale anterioare. Conform art.118 alin.(2) din CF, înscrierea datelor privind procurarea valorilor materiale are loc la data primirii facturii fiscale. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1146 views

The date of publishing:

17 March /2018 08:35

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Deduceri fiscale | Factura fiscală | Noutăți fiscale

Tags:

factura fiscală | TVA | vama | import | Cod fiscal | valori materiale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon