Questions and answers

36.1.1.11 Urmează a fi calculate primele de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariu persoanei angajate pe parcursul anului care, la angajare, a confirmat achitarea primei stabilite în sumă fixă pentru anul de gestiune cu o reducere stabilită de legislație?

Potrivit modificărilor operate la art.23 alin.(2) din Legea nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, în redacția Legii nr.257/2020 (în vigoare din 01 ianuarie 2021) persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2 (devin salariați), care pe parcursul anului se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute la pct.2 din anexa nr.1 şi care confirmă achitarea integrală a primei de asigurare obligatorie de asistentă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistentă medicală în formă de contribuție procentuală la salariu şi la alte recompense pentru perioada respectivă.
   
 Prin urmare, conform modificărilor operate, condiția, la întrunirea căreia persoanele fizice sunt scutite de plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din salariu și alte recompense, este dacă acestea confirmă la angajare achitarea integrală a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă pentru anul de gestiune. Cuantumul primei de asigurare obligatorie de asistentă medicală în sumă fixă se stabilește anual prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală și, pentru anul 2022, constituie 4 056 lei (art.4 alin.(2) din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022, nr.207/2021).
    Astfel, în cazul în care persoana fizică la angajare, prezintă angajatorului documentul care confirmă achitarea, pentru anul de gestiune, a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă cu o reducere stabilită de legislația în vigoare, angajatorul urmează să calculeze primele menționate din salariu și alte recompense în modul general stabilit deoarece persoana fizică nu a întrunit condiția pentru a beneficia de scutirea acestora (condiția stabilită la art.23 alin.(2) din Legea nr1593/2002).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1580 views

The date of publishing:

05 April /2022 07:50

Catalogul tematic

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Tags:

prime de asigurare | asistenţă medicală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon