Questions and answers

3. (28.1.28) Apare obligaţiunea de înregistrare în calitate de plătitor al TVA a instituțiilor de cultură publice și private?

Conform art.112 alin.(l) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, subiectul care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia autorităţilor publice, instituţiilor publice, specificate la art.51, exclusiv instituţiilor de învăţămînt publice, instituţiilor medico-sanitare publice şi private, specificate la art.511, şi deţinătorilor patentei de întreprinzător, este obligat să se înregistreze ca contribuabil al TVA dacă el, într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, a efectuat livrări de mărfuri, servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA. Conform art.3 din Legea nr. 1421-XV din 31.10.2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, teatru reprezintă instituţie publică de cultură şi artă care satisface cerinţele culturale ale societăţii şi care întruneşte activitatea de creaţie, de producţie, economică, tehnică, ştiinţifică şi de instruire. In contextul celor expuse supra, instituţiile publice de cultură (teatrele), care sunt finanţate de la bugetul public naţional, cad sub incidenţa prevederilor specificate la art.51 din Codul fiscal şi respectiv acestea nu sunt obligate să se înregistreze ca contribuabili ai TVA. Totodată, luînd în considerare că, potrivit art.9 alin.(l) din Legea 1421-XV din 31.10.2002, în sistemul instituţiilor de cultură se includ şi teatrele private, acestea din urmă cad sub incidenţa art.l 12 alin.(l) din Codul fiscal şi urmează să se înregistreze ca contribuabili ai TVA. (Explicațiile oferite de către Ministerul Finanțelor prin scrisoarea nr.14/4-13/217 din 23.07.2015)

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1186 views

The date of publishing:

17 August /2015 09:46

Domeniu:

Noutăți

Tags:

plăţi | TVA | institutii publice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon