Questions and answers

4. (29.1.3.5.6) Care este valoarea de intrare a mijloacelor fixe procurate?

În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) din Codul fiscal, precum și art. 261 alin. (18) din Codul fiscal, norma căreia se va aplica din perioada fiscală 2018 (opțional) sau 2019 (din anul 2019 în mod obligatoriu), valoarea mijloacelor fixe nou-procurate se compune din preţul lor de procurare, precum şi din toate cheltuielile aferente procurării lor, inclusiv cheltuielile de transportare, asamblare şi asigurare, dobînzile plătite sau calculate pînă la punerea obiectului în exploatare. Valoarea mijloacelor fixe aferente proprietăţii create cu forţe proprii include toate impozitele şi taxele, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată care se deduce, cheltuielile şi plata dobînzilor aferente acestor mijloace fixe pentru întreaga perioadă de pînă la punerea lor în exploatare.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4462 views

The date of publishing:

15 March /2018 07:58

Catalogul tematic

T.V.A. | Administrare fiscală | Mijloace fixe | Legislație fiscală | Dobînda | Deduceri fiscale | Noutăți fiscale

Tags:

TVA | Cod fiscal | proprietate | mijloace fixe | deducere | dobânzi

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon