Questions and answers

47. (28.21.2) Care sunt documentele ce permit deducerea sumei TVA, altele decât factura fiscală?

Articolul 102 alin.(10) din Codul fiscal reglementează că subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate dacă dispune:
  1. de factura fiscală la valorile materiale, serviciile procurate pentru care a fost achitată ori urmează a fi achitată TVA;
  2. de documentul, eliberat de organul vamal, care confirmă achitarea TVA la mărfurile importate;
  3. de documentul care confirmă achitarea TVA pentru serviciile importate. Dacă, după vânzarea valorilor materiale gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta, debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la vînzare, subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, în baza ordinului de plată privind achitarea valorii, inclusiv TVA pentru valorile materiale gajate (art. 102 alin.(11) din Codul fiscal ).
Potrivit art.4 alin.(6) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal nr. 1417-XIII din 17.12.1997, subiectul impunerii cu TVA care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care are relații fiscale cu sistemul ei bugetar are dreptul la deducerea sumei TVA achitate de el pentru mărfurile și serviciile procurate de la persoanele juridice și fizice care se află pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar dacă dispune de documentul de plată ce confirmă achitarea TVA la buget. [Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018].

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1237 views

The date of publishing:

17 March /2018 08:47

Domeniu:

T.V.A. | Administrare fiscală | Legislație fiscală | Persoana fizică | Persoană juridică | Deduceri fiscale | Noutăți fiscale

Tags:

buget | TVA | practica fiscala | deducere | persoane fizice | persoane juridice

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon