Questions and answers

5. (29.3.25) Se permit la deduceri în scopuri fiscale pentru biroul asociat de avocați cheltuielile sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor?

Potrivit art.24 alin.(15) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor achitate de contribuabili în decursul perioadei fiscale sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor. Plafonul de deductibilitate a acestor cheltuieli constituie 0,15% din fondul de retribuire a muncii. Menționăm că, conform art.29 alin.(1) din Legea cu privire la avocatură nr.1260-XV din 19.07.2002 birou asociat de avocați constituie una din formele prin care se exercită profesia de avocat. Biroul asociat de avocaţi este fondat de doi şi mai mulţi avocaţi (fondatori ai biroului). Avocaţii îşi exercită profesia de sine stătător. (art.31 din legea menţionată). Astfel, biroul asociat de avocați – subiect al impunerii cu impozitul pe venit, care dispune de baza impozabilă, urmează de a deduce din suma cheltuielilor suportate în decursul perioadei fiscale, sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor suma, egală cu 0,15% din fondul entității de retribuire a muncii, exceptînd onorariile achitate avocaţilor, avocaţilor-stagiari.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

2070 views

The date of publishing:

20 November /2018 07:53

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Administrare fiscală | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală | Executor judecătoresc | Avocat | Notar | Deduceri fiscale | Noutăți fiscale

Tags:

Avocat | stagiar | baza impozabila | retribuirea muncii | deducere | scopuri fiscale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon