Questions and answers

5. (29.1.8.25) Care diplomă de absolvire serveşte drept temei pentru acordarea înlesnirii fiscale reglementate de art. 24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nr. 1164 din 24.04.1997?

Potrivit prevederilor art.24 alin. (21) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, nr. 1164 din 24.04.1997, pentru a beneficia de înlesnirea fiscală la impozitul pe venit prevăzută de articolul menţionat, pentru angajaţii, de comun cu alte documente, se prezintă copia legalizată de pe diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau diploma de absolvire eliberată de o instituţie de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare. Ţinînd cont de faptul că art.24 alin.(21) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului I şi II din Codul fiscal nu prevede careva restricţii în partea ce ţine de nivelul/gradul instituţiei de învăţămînt care eliberează diploma de absolvire, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală pentru persoanele angajate în posturi ce fac parte dintr-un compartiment specializat a ocupaţiilor specifice activităţilor de realizare de programe, va servi diploma de absolvire eliberată de instituţia de învăţămînt acreditată din Republica Moldova sau de instituţia de învăţămînt din străinătate recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1572 views

The date of publishing:

11 April /2014 10:40

Tags:

înlesnire fiscală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon