Questions and answers

5. (29.2.3.42) Poate oare o scutire prevăzută la art.33-35 din Codul fiscal să fie acordată la locul de muncă de bază, iar altă scutire la care are dreptul contribuabilul la locul de muncă prin cumul?

Potrivit pct.9 din Regulamentul cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Totodată, legislația în vigoare nu stabilește restricții în partea ce ține de tipurile scutirilor utilizate, la locul de muncă de bază sau prin cumul. În acest sens contribuabilul este în drept de a alege atît locul cît și tipul scutirii la care are dreptul (de exemplu: scutirea personală și scutirea pentru persoanele întreținute – la locul de muncă de bază, iar scutirea acordată soției (soțului) – la locul de muncă prin cumul).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1441 views

The date of publishing:

30 December /2014 14:28

Domeniu:

Impozitul pe venit

Tags:

Codul fiscal | contribuabili | locuri de muncă | impozit pe venit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon