Questions and answers

(8.2.8.3) În ce condiții sînt scutite persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM ?

Potrivit art. 343 din Codul fiscal, persoanele cu dizabilităţi ale aparatului locomotor posesoare de autovehicule sînt scutite de achitarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

 

Persoană cu dizabilităţi locomotorii – persoană cu deficiențe ale aparatului locomotor, stabilite în anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensației pentru serviciile de transport, deficiențe care, în interacțiune cu diverse obstacole, pot îngrădi participarea ei deplină şi eficientă la viața societății în condiţii de egalitate cu celelalte persoane (pct. 1 subpunctul 2 al Anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016).

 

Certificatul de încadrare în grad de dizabilitate este eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, în baza Hotărârii Guvernului nr. 357 din 18.04.2018, cu privire la determinarea dizabilității.

 

Astfel, persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor sînt scutite de taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova în cazul în care concomitent:

a) sunt proprietarii automobilului;

b) dețin certificatul de încadrare în grad de dizabilitate.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1130 views

The date of publishing:

16 October /2020 07:35

Catalogul tematic

Administrare fiscală | Taxele rutiere | Legislație fiscală

Tags:

persoane cu dizabilitati | taxa | folosirea drumurilor | Republica Moldova

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon