Questions and answers

icon Agenţia pentru Silvicultura „Moldsilva” în baza contractului de arendă a transmis întreprinderii municipale, aflată la autogestiune, un teren pentru organizarea activităţilor de vînătoare. Contractul de arendă nu conţine clauze care să prevadă după cine este obligaţia de achitare a impozitului funciar.

Contractul prevede doar modalitatea de achitare a plăţii de arendă, asigurarea măsurilor biotehnice în vederea păstrării diversităţii fondului de animale, dar şi paza lor contra braconierilor. Conform lit. b) art. 283 al Codului fiscal, de plata impozitului pe bunurile imobiliare (terenuri, loturi de pămînt) sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ai căror terenuri şi loturi de pămînt sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sunt antrenate în activitate de producţie. Reieşind din cele expuse şi din faptul că întreprinderea municipală n...

author icon

Stela Guțu

author icon

Ludmila Mițova

Monitorul fiscal FISC.md Nr.10 2012


Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

2937 views

The date of publishing:

24 May /2013 18:24

Catalogul tematic

Taxele locale

Tags:

Monitorul fiscal FISC.md | Taxe locale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon