Questions and answers

Ce cote de reținere a impozitului pe venit sunt stabilite aferent dividendelor achitate nerezidenţilor?

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1) din Codul fiscal, persoanele menţionate la art. 90 din CF, reţin şi achită un impozit în mărime de:
  • 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
  • 6% din dividendele specificate la art.71 lit.e).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

2836 views

The date of publishing:

21 May /2014 16:58

Catalogul tematic

Impozitul pe venit

Tags:

dubla impunere | impozit pe venit | Cod fiscal 2014

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon