Questions and answers

icon Declarațiile fiscale pe suport de hârtie

Administratorul întreprinderii nu a reușit sa prelungească semnătura electronică. În aceste condiții este în drept întreprinderea, care este neplătitoare de TVA și are 7 salariați, să prezente Declarațiile fiscale pe suport de hârtie? În temeiul art. 187 alin. (21) lit. d) din Codul fiscal, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma şi în modul reglementat de Serviciul Fiscal de Stat, începând cu 1 ianuarie 2017 – de către contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați m...

author icon

Victoria Rotari

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

1597 views

The date of publishing:

08 August /2018 12:33

Catalogul tematic

T.V.A. | Administrare fiscală | Servicii electronice | Dare de seamă fiscală | Legislație fiscală

Tags:

Semnătura electronică | SFS | contribuabil | declaraţia

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon