Questions and answers

icon Este oare în drept entitatea să efectueze deducerea în scopuri fiscale a plăţilor aferente locaţiunii automobilului, efectuate în interesul persoanei interdependente, dacă, totodată, entitatea are obligaţii faţă de persoane interdependente privind împrumutul primit fără dobîndă, deconturi de avans (cheltuieli aferent facturilor fiscale achitate furnizorilor)?

Reamintim, că potrivit prevederilor art. 12 din CF, venit impozabil se consideră venitul brut, inclusiv facilităţile acordate de patron, obţinut de contribuabil din toate sursele într-o anumită perioadă fiscală, cu excepţia deducerilor şi scutirilor, aferente acestui venit, la care are dreptul contribuabilul, conform legislaţiei fiscale. De asemenea, menţionăm că, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (7) din CF, în scopuri fiscale se pot folosi metode de evidenţă financiară bazate pe prevederile Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Sta...

author icon

Maia Caţel

Monitorul fiscal FISC.md Nr.20 2014


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

3197 views

The date of publishing:

11 July /2014 16:32

Catalogul tematic

Impozitul pe venit

Tags:

Impozit bancar | dobînzii bancare

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon