Questions and answers

icon Необходимо ли удерживать подоходный налог из выплат, направленных в пользу физического лица – резидента Венгерской Республики, в случае предоставления последним ( в рамках договора об оказании услуг) услуг по тренингу в течение недели на территории Республики Молдова?

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 91 НК, лица, указанные в ст. 90, удерживают и уплачивают налог в размере 12% с платежей, направленных на выплату нерезиденту, соответствующих доходам, предусмотренным в ст. 71 НК (за исключением платежей, указанных в цитируемой статье). В то же время на основании предписаний ч. (1) ст. 4 НК, если международным договором, регулирующим налогообложение или содержащим нормы, регулирующие налогообложение, одной из сторон которого является Республика Молдова, установлены иные правила и положения, чем те, которые предусмотрены налоговым законодательством, применяются правила и положения международного договора. Так, согласно ст. 14 «Независимые личные услуги» Соглашения между Республикой Молдова и Венгерской Республикой об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы и на имущество, доходы, получаемые резидентом одного Договаривающегося Государства от оказания личных услуг или ...

author icon

Veronica Vragaleva

Monitorul fiscal FISC.md Nr.20 2014


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

5244 views

The date of publishing:

09 July /2014 15:46

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Persoana fizică

Tags:

подоходный налог | физические лица

2 comments

Sergiu Tornea

23 July /2014 12:08

Buna ziua

va rog sa-mi explicati art.73 p.3 si p.4, in ce cazuri se aplica?

icon

Veronica Vragaleva

author

07 August /2014 15:36

icon

Sergiu Tornea

Art.73 p.4 prevede că veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 lit.n) şi o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri (pct.3 nu se ia în considerație prin prisma veniturile despre care se vorbește în cazul expus).
Totuși, art.4 din Codul fiscal alin.(1) ne zice că dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
Tratatele de evitari a dublei impuneri, de obicei, prevăd că venitul obţinut de către rezidentul unui Stat Contractant pentru servicii personale sau alte activităţi cu caracter independent este supus impunerii numai în acest Stat cu excepţia cazurilor cînd el dispune de o bază permanentă accesibilă în alt Stat Contractant pentru desfăşurarea acestei activităţi. Spre exemplu, Convenția cu Republica Ungară prevede acest fapt în art.14 (http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Ungaria_rom.pdf)
Respectiv, dacă pînă la momentul efectuării plății a fost prezentat certificatul de rezidență a unui stat străin, nu apare necesitatea reținerii impozitului pe venit la sursa de plată.

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon