Questions and answers

icon Reflectarea în CET18 a venitului primit în străinătate

Va fi obligată persoana fizică rezidentă cetățean al Republicii Moldova să reflecte în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18) venitul sub formă de dobândă primit de peste hotarele Republicii Moldova?   Potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) din CF subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și obțin venit din investiții și financiar din orice surse aflate în afara RM.  Concom...

author icon

Petru Griciuc

Monitorul fiscal FISC.md nr.5 (74) 2022


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

icon This article is intended only for subscribed users. For subscribe you need to select the subscription

I am subscriber
image

Premium Subscription

2 499 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

1 599 MDL

Order now
image

Electronic subscrisption

799 MDL

Order now

2118 views

The date of publishing:

08 June /2022 08:02

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Dare de seamă fiscală | Persoana fizică | CET18

Tags:

impozit pe venit | CET18 | persoana fizică | dobânda

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon