SFS monitor

Raportul de activitate al SFS pentru anul 2023, publicat

Pe parcursul anului 2023, la BPN au fost acumulate venituri administrate de SFS în sumă de 63,99 mld. lei, mai mult cu 8,98 mld. lei sau cu 16,3% față de anul 2022, conform Raportului de activitate al Serviciului Fiscal de Stat publicat de autoritate pe pagina web.

 

Aferent marilor contribuabili, comparativ cu anul precedent, încasările SFS la BPN au înregistrat o creștere cu 3,81 mld. lei, constituind 36% din totalul veniturilor acumulate la BPN.

 

Totodată, în raport se menționează că pe parcursul anului precedent au fost realizate măsuri de îmbunătățire a infrastructurii pentru sistemele „e-Factura”, „Contul curent al contribuabilului”, „Colectarea informațiilor din surse indirecte” și „Declarația electronică”, inclusiv prin migrarea acestora în MCloud. La fel, a fost pus accent pe conectarea echipamentelor de casă și de control ale persoanelor fizice ce desfășoară activități independente la SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”. Drept urmare, persoanele fizice ce desfășoară activități independente au înregistrat 5 860 ECC conectate la SIA „MEV”.

 

La compartimentul conformare fiscală, pe parcursul semestrului I al anului 2023 au fost monitorizați 2530 contribuabili, în rezultatul activităților de conformare întreprinse în perioada ianuarie-iulie 2023, fiind achitate obligații fiscale la bugetul public național în sumă de 506 646,69 mii lei, ceea ce constituie cu 16% mai mult față de perioada similară a anului 2022.

 

Totodată, prin Programul de conformare a contribuabililor, pentru anul 2023 au fost selectați pentru monitorizare 1710 contribuabili. În rezultatul activităților de conformare întreprinse în perioada august-decembrie 2023 au fost achitate obligații fiscale la BPN în sumă de 264 057,06 mii lei, ceea ce constituie cu 18% mai mult față de perioada similară a anului 2022.

 

Pe parcursul anului 2023, SFS a întreprins acțiuni de informare și conformare a contribuabililor la aspectele fiscale aferente următoarelor domenii: chiria bunurilor imobiliare, monitorizarea plătitorilor TVA, declararea veniturilor persoane fizice din serviciile prestate către companii IT, monitorizarea contribuabililor care au obligația de a reține impozitul pe venit din dividende, Monitorizarea contribuabililor care au beneficiat de transferuri de mijloace bănești prin intermediul transferurilor poștale, Monitorizarea contribuabililor ce desfășoară activitate în domeniul Colectării, păstrării, prelucrării, comercializării, și exportului de resturi și deșeuri de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată, monitorizarea contribuabililor din domeniul HoReCa, monitorizarea contribuabililor care desfășoară activitate în mediul on-line (influenceri/ bloggeri/ vloggeri) cu aplicarea tratamentelor de conformare benevolă.

 

Referitor la activitatea de conformare fiscală forțată, pe parcursul anului 2023 au fost efectuate 29 789 controale fiscale, cu 4 824 controale mai puține decât anul 2022, sau cu 13,94 % mai puțin. Totodată, numărul controalelor fiscale în cadrul cărora au fost stabilite încălcări ale legislației fiscale s-a micșorat cu 425 sau cu 1,98 %, mai puțin față de anul precedent (21 504 controale).

 

Mai multe detalii despre activitate SFS desfășurată în anul 2023 puteți consulta în Raportul de activitate al Serviciului Fiscal de Stat, accesând meniul Transparență → Rapoarte anuale → Rapoarte de activitate.

 

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

456 views

The date of publishing:

27 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Activitatea SFS | Noutăți fiscale

Tags:

pagina web | serviciul fiscal de stat | raport de activitate

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon