SFS monitor

Referitor la aplicarea cotelor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 în orașul Chișinău

Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, pentru asigurarea autonomiei locale, autoritățile administrației publice locale elaborează, aprobă și gestionează în mod autonom bugetele locale, având dreptul să pună în aplicare taxe și impozite locale și să stabilească cuantumul lor în condițiile legii. În cazul orașului Chișinău, bugetul local pentru perioada anului bugetar 2024, până în prezent, nu este aprobat de către Consiliul municipal.
 

Conform Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, dacă legea/ decizia bugetară anuală nu este adoptată cu cel puțin trei zile înainte de expirarea anului bugetar, administratorul de buget emite dispoziția privind aplicarea bugetului provizoriu. Valabilitatea bugetului provizoriu încetează odată cu punerea în aplicare a legilor/deciziilor bugetare anuale. Astfel, în scopul calculării și achitării impozitelor și taxelor locale aferente anului 2024, contribuabilii care dispun de obiecte impozabile amplasate pe teritoriul orașului Chișinău, urmează să se conducă de prevederile Dispoziției Primarului General al mun. Chișinău nr. 663-d din 29.12.2023 ”Cu privire la aplicarea bugetului municipal Chișinău provizoriu pe anul 2024”. Cotele impozitului funciar și pe bunurile imobiliare pentru anul 2024, potrivit pct. 8 al Dispoziției, sunt stabilite conform anexelor nr. 6 și nr. 7 la aceasta.
 

Cât privește cotele taxelor locale, potrivit pct. 31 al Dispoziției menționate supra, acestea se vor aplica în conformitate cu Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 21/10 din 14.12.2022 ”Cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2023” (cu modificările ulterioare) până la aprobarea deciziei cu privire la punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024!!!

 

О ставках местных налогов и сборов для Кишинэу (города) в 2024 году

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

1286 views

The date of publishing:

19 April /2024 09:19

Catalogul tematic

Noutăți fiscale | Taxele locale

Tags:

Noutati fiscale | Taxe locale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon