News

Reforma Inspecției Financiare, tot mai aproape

Inspecția Financiară va fi transformată în Inspectoratul Control Financiar de Stat, ce va avea următoarele activități: supraveghere bugetară, inspectare financiară, coordonare antifraudă și controlor național al fondurilor europene.

 

Cabinetul de miniștri, în ședința din 29 noiembrie curent, a aprobat proiectul hotărârii de Guvern cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului Control Financiar de Stat.

 

Astfel, Inspectoratul Control Financiar de Stat este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor. Misiunea Inspectoratului constă în asigurarea eficienței finanțelor publice prin exercitarea supravegherii și controlului bugetar asupra proceselor de gestionare a resurselor bugetului public național și patrimoniului public, exercitarea funcției de controlor național al fondurilor europene, precum și asistare și cooperare în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri.

 

Conducerea Inspectoratului va fi exercitată de către șeful Inspectoratului, asistat în activitatea sa de doi șefi adjuncți, cu statut de funcționar public. Numirea în funcție a șefului și a șefilor adjuncți ai Inspectoratului, se efectuează de către ministrul finanțelor, în urma unui concurs public și transparent, organizat de o comisie de concurs, conform unui regulament aprobat în acest sens de către ministrul finanțelor.

 

După cum se menționează în nota proiectului, activitatea Inspectoratului va eficientiza funcționalitatea controlului financiar al Ministerului Finanțelor, precum și va îmbunătăți gestionarea finanțelor și a patrimoniului public.

 

Totodată, în nota proiectului se menționează că, actualmente Inspecția financiară, cu un număr de 135 de unități și o finanțare medie anuală de la buget în mărime de 30 mil. lei, își realizează misiunea de efectuare a controalelor ex-post în vederea identificării activităților și proceselor în care mijloacele financiare bugetare au fost utilizate în mod ilegal și neconform. Prin urmare, pentru a impulsiona dezvoltarea conceptului de responsabilizare financiară conform standardelor internaționale, se impune reorganizarea Inspecției Financiare în Inspectoratul Control Financiar de Stat, cu delimitarea clară a atribuțiilor, pentru a nu se dubla cu sistemul de control financiar public intern (CFPI) și funcțiilor auditului extern (Curții de Conturi).

 

Acest proiect este de mare importanță pentru sistemul de management al finanțelor publice. Inspectoratul va deveni un actor central mai eficient în sistemul de control al finanțelor publice, cu accente puternice pe prevenirea fraudelor și neregulilor. Prin aprobarea acestui proiect, ne asumăm un angajament ferm de a asigura un control financiar de stat robust, transparent și eficient, a menționat ministrul Finanțelor, Petru Rotaru.

 

Implementarea proiectului nu necesită alocarea mijloacelor financiare suplimentare de la bugetul de stat. Suplimentar, în rezultatul reorganizării se vor optimiza 16 unități de personal (119 din 135).

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

612 views

The date of publishing:

29 November /2023 11:10

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Inspecţia financiară

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon