News

Registrul fermierilor

 

Subiecții subvenționării, conform alin. (1) pct.1) art.4 din Legea nr.71/2023 cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, dar și alți fermieri, persoane fizice sau juridice, indiferent de faptul dacă aplică sau nu pentru subvenții, care, însă, dețin, cu orice titlu, bunuri agricole vor fi înregistrați în Registrul Femierilor.

 

Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la Sistemul Integrat de Administrare și Control și implementarea Registrului Fermierilor, ce va fi destinat gestionării și monitorizării intervențiilor și a beneficiarilor de subvenții din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și a mijloacelor financiare provenite din partea partenerilor de dezvoltare.

 

Este important de menționat că acesta se va implementa etapizat, conform unui plan de implementare, coordonat cu Agenția de Guvernare Electronică și aprobat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.

 

Astfel, datorită SI „Registrul Fermierilor” se va asigua consolidarea capacității Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură de a aplica principiile bunei guvernări în domeniul subvenționării agriculturii și a mediului rural, dar și gestionarea eficientă a resurselor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și creșterea transparenței privind utilizarea resurselor Fondului.

 

Registrul Fermierilor va putea fi utilizat de funcționari și angajați ai Agenției, fermieri și alți subiecți ai subvențiilor, care vor folosi funcționalitățile sistemului în scopurile prevăzute în Conceptul tehnic.

 

Conform notei proiectului, adoptarea este condiționată de necesitatea implementării noului model de furnizare a serviciului public „Înregistrarea subiecților în agricultură și dezvoltare rurală”.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

371 views

The date of publishing:

13 June /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți | Agricultura

Tags:

persoana juridica | persoana fizică | fermierii | registru

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon