News

Regulamentul privind funcționarea și administrarea Portalului eDNC, aprobat

În vederea realizării eficiente a activităților din sectorul construcțiilor și crearea de condiţii pentru asigurarea informaţională calitativă a autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice şi persoanelor juridice Guvernul, în cadrul ședinței din 31 ianuarie curent, a aprobat hotărârea cu privire la instituirea Sistemului informațional „Portalul documentelor normative în construcții” (Portalul eDNC) și Regulamentul de funcționare și administrare a acestuia.

 

Aprobarea actului normativ este justificată de necesitatea stringentă de a optimiza conținutul, meta datele, capacitățile tehnice și operaționale ale e-Documente normative în construcții (ednc.gov.md), lansat încă în anul 2013. În opinia autorilor, la etapa actuală este imperativ ca pagina web să fie rapidă, cu o interfață ușor de utilizat, un design atractiv și, nu în ultimul rând, având capacitatea de a stoca și procesa o cantitate mare de informații, fiind actualizat în permanență conținutul informațional și optimizat pentru dispozitive mobile.

 

Portalul eDNC va fi destinat pentru asigurarea accesului cetăţenilor, arhitecţilor, proiectanţilor, diriginţilor de şantier, responsabililor tehnici şi altor specialişti în construcţii, avocaţilor şi juriştilor, producătorilor de materiale de construcţii, funcţionarilor din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale la baza de date a documentelor normative în construcţii, valabile pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv şi participarea acestora la examinarea şi avizarea proiectelor de documente normative în curs de elaborare.

 

Conform Regulamentului, furnizorii de date al Portalului eDNC vor fi reprezentanții subdiviziunilor și instituțiilor din subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale care vor asigura pregătirea și transmiterea informației veridice și actualizate din domeniul în care activează, pentru a fi amplasată pe Portal. Utilizatorii vor fi persoanele fizice sau persoanele juridice ce vor efectua acţiuni de accesare, prezentare, primire, păstrare şi alte acţiuni de utilizare a informației publicate pe Portalul eDNC, care pot fi interni și externi.

 

Regulamentul stabilește funcțiile informaționale ale Portalului eDNC. Printre acestea sunt evidențiate asigurarea transparenței, accesului la informația despre actele normative în construcții în vigoare și cele în procesul de elaborare; plasarea legislației Uniunii Europene în domeniul construcțiilor și lista evaluărilor tehnice; publicarea noutăților, inclusiv a materialelor multimedia, privind evenimentele în domeniul de construcții al MIDR; ridicarea nivelului de transparență și asigurare al feedback-ului utilizatorilor site-ului.

 

Asigurarea dezvoltării Portalului eDNC, precum și menținerea funcțională a acestuia, se va realiza din contul mijloacelor financiare alocate pentru finanțarea SI. Ulterior, MIDR a prevăzut în Strategia sectorială de cheltuieli în contextul CBTM 2024-2026 pe sectorul urbanism, construcții și locuințe, inclusiv surse pentru serviciile de gestionare și mentenanță a resurselor virtuale a SI e-Documente Normative în Construcții, pentru anul 2024 în mărime de 6,6 mil. lei.

Tatiana Smeșnaia

467 views

The date of publishing:

01 February /2024 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Guvern | administrare | functionare | acte normative | documente

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon