News

Regulamentul privind inventarierea va fi adus în concordanță cu prevederile Legii nr. 287/2017

Ministerul Finanțelor a înaintat pentru consultări publice proiectul cu privire la modificarea unor ordine ale MF care are ca bază prevederile Legii privind auditul situațiilor financiare nr.271/2017 și Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și are drept scop actualizarea actelor normative.

 

Astfel, în condițiile aprobării inițiativei lansate pentru consultări în redacția autorilor, pct. 2 din Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin OMF nr.60/2012, va fi expus în redacție nouă și va stabili că prevederile Regulamentului se extind asupra tuturor persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, autorităţilor/instituţiilor, inclusiv bugetare, reprezentanţelor permanente şi filialelor entităţilor nerezidente, organizaţiilor necomerciale şi reprezentanţelor entităţilor nerezidente, persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia titularilor patentei de întreprinzător, persoanelor fizice care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei şi birourilor înfiinţate de acestea, precum şi cabinetelor individuale ale medicilor de familie, care cad sub incidența Legii contabilității nr.113/2007 sau Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017 și sunt obligați să efectueze inventarierea generală a elementelor de active și datorii.

 

Totodată, proiectul prevede intervenții în anexele 3 la Indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, aprobate prin OMF nr.216/2018 și la Indicațiile metodice privind contabilitatea  în cabinetele individuale ale medicilor de familie, aprobate prin OMF nr.181/2019 prin care va fi revizuită lista actelor normative privind remunerarea muncii şi reținerea impozitelor la sursa de plată.

 

În temeiul modificărilor elaborate, va fi actualizată și terminologia în Indicațiile metodice privind modul de asigurare a riscului de audit, aprobate prin OMF nr.149/2010.

 

Se propune ca noile prevederi șă intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

791 views

The date of publishing:

22 May /2024 07:56

Catalogul tematic

Contabilitate | Noutăți

Tags:

consultari publice | Legea Contabilitatii | inventariere

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon