News

Regulamentul privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripţie, revizuit

 

În cadrul ședinței din 19 iulie anul curent Guvernul a aprobat un șir de modificări și completări la Regulamentul privind modul de stingere a obligaţiei fiscale şi anulare a sumelor plătite în plus prin prescripţie (Regulament), aprobat prin HG nr. 221/2017, care au fost elaborate de către Ministerul Finanțelor în vederea armonizării prevederilor actului normativ menționat cu prevederile Codului fiscal și Legii nr. 1593/2002 cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

 

Totodată, proiectul aprobat a fost elaborat cu scopul de a exclude deficiențele în procedura de anulare prin prescripție a sumelor plătite în plus, în vederea asigurării respectării drepturilor contribuabililor.

 

Astfel, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor susținute de Guvern, în Regulament vor fi specificate prevederile cu privire la termenul de prescripție pentru stingerea obligației fiscale și a sumelor plătite în plus aferente primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, care spre deosebire de termenul stabilit de art. 265 și 266 din CF, constituie 3 ani, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 1593/2002 (în CF – 6 ani).

 

Totodată, Regulamentul va fi completat cu norme ce vor reglementa notificarea contribuabililor aferent inițierii de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a procedurii de stingere a sumelor plătite în plus pasibile anulării prin prescripție. Modificările la pct. 13 din actul normativ urmăresc crearea condițiilor favorabile pentru contribuabili, la contul cărora au fost înregistrate sume plătite în plus, prin acordarea posibilității de a prezenta probe privind imposibilitatea solicitării restituirii sumelor în termenul stabilit. În acest context, entitățile care corespund cerințelor art.187 alin.(21 ) din CF, vor fi informați despre inițierea procedurii prin email sau prin intermediul cutiei poştale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul SFS.

 

Se prevede că contribuabilii, ale căror sume plătite în plus pasibile anulării, nu depășesc 1000 lei, vor fi notificați prin plasarea informației pe pagina oficială a SFS. Iar, pentru contribuabilii ale căror sume plătite în plus pasibile anulării depășesc suma de 1000 lei, vor fi notificați conform art.1291 din CF.

 

În altă ordine de idei, hotărârea aprobată propune ajustarea prevederilor pct. 19 din Regulament, reieșind din faptul că, prin modificările operate la CF în temeiul Legii nr. 204/2021 pentru modificarea unor acte normative, a fost stabilită competența exclusivă a Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale cu privire la executarea silită a obligației fiscale în raport cu plățile și contribuabilii administrați de acest organ cu atribuții de administrare fiscală.

 

Totodată, în temeiul Legii nr. 356/2022, în CF au intervenit modificări în partea ce ține de termenul de prescripție pentru stingerea obligației fiscale (în vigoare din 1 ianuarie 2023). Acestea constau în instituirea unui temei nou de suspendare a termenului de prescripție (art. 265 alin. (2) lit. g) din CF), precum și în reglementarea modului de întrerupere a acestuia în conformitate cu prevederile Codului civil (art. 265 alin. (4) și (5) din CF).

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

824 views

The date of publishing:

19 July /2023 10:42

Catalogul tematic

Obligație fiscală

Tags:

sume platite în plus | obligaţii fiscale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon