News

Regulamentul privind restituirea TVA: simplificarea procedurii

Agenții economici, la solicitarea restituirii sumei TVA aferente prestării serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice, nu vor mai fi obligați să prezinte documentele confirmative cu aplicarea semnăturii electronice sau olografe a beneficiarului.

 

În cadrul ședinței de astăzi, 25 decembrie 2022, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii de Guvern, prin care au fost introduse modificări în cadrul normativ secundar în vederea aducerii acestuia în concordanță cu prevederile Legii nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative (politica bugetar-fiscală pentru anul curent).

 

Astfel, modificarea aprobată în sbpct. 6) al pct.32 din Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin HG nr. 93/2013, va simplifica procedura de beneficiere a restituirii TVA pentru agenții economici prestatori ai serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice, cu prezentarea doar a documentelor confirmative privind primirea plății pentru serviciile respective sau informația privind mijloacele bănești încasate prin intermediul cardurilor sistemelor internaționale de plăți, prezentate de către bancă.

 

La momentul de față, în cadrul procesului de solicitare a restituirii TVA, mai mulți agenți economici sunt în imposibilitate de a prezenta documentele confirmative semnate electronic sau olograf, în contextul în care beneficiarii sunt agenți economici nerezidenți, iar comunicarea este strict limitată prin intermediul mijloacelor electronice.

 

Documentul aprobat de Guvern prevede un șir de modificări și completări, care vor intra în vigoare la 12 februarie 2023, la Regulamentul privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciză/timbrelor de consum pe articolele din tutun, aprobat prin HG nr. 1427/2007. Astfel, pct. 24 din Regulament este completat cu un alineat care stabilește că, pentru cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, preparatele destinate utilizării în cartușele și rezervele pentru țigaretele electronice de la poziția tarifară 2404, înlocuitorii din tutun (amestecuri fără tutun pe baza frunzei de ceai) de la pozițiile tarifare 240399900 și 2404, timbrele de acciză/timbrele de consum se aplică pe ambalajul produsului astfel, încât deschiderea ambalajului să asigure deteriorarea timbrului aplicat.

 

Odată cu publicarea hotărârii aprobate în „MO”, vor fi abrogate HG nr. 884/2003 cu privire la crearea cadrului instituţional pentru implementarea şi desfăşurarea inspecției înainte de expediţie a mărfurilor importate, precum și HG nr. 994/2003 despre desemnarea companiei pentru prestarea serviciilor de inspecţie înainte de expediţie.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1656 views

The date of publishing:

25 January /2023 15:37

Catalogul tematic

Noutăți

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon