News

Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești: actualizarea unor prevederi

 

În cadrul ședinței din 10 mai anul curent, Guvernul a aprobat un șir de modificări și completări la Regulamentul privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești (Regulament), aprobat prin HG nr. 235/2017, elaborate elaborat în vederea armonizării prevederilor Regulamentului cu prevederile Codului fiscal, Codului de procedură civilă și a Codului de executare (în partea reglementării procedurii privind restituirea mijloacelor bănești: taxa de stat, amenda contravențională ș.a.).

 

Astfel, redacția nouă a pct. 4 din Regulament va stabili că restituirea mijloacelor la contul bancar și/sau de plăți al contribuabilului sau în numerar (numai persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător) se va efectua doar în baza cererii contribuabilului sau la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat, în cazul în care mijloacele bănești au fost încasate eronat de către SFS. În cazul în care cererea va fi depusă de reprezentantul persoanei fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, restituirea mijloacelor bănești se va efectua la contul bancar și/sau de plăți al contribuabilului ori al reprezentantului său sau în numerar, dacă legea nu prevede altfel.

 

Regulamentul este completat cu prevederi care stabilesc că persoanele fizice rezidente ale RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător vor depune cererea privind stingerea prin compensare și/sau restituirea sumelor impozitului pe venit achitat/reținut în plus, însoțită de documentele confirmative, conform modelului stabilit de SFS.

 

Totodată, actul normativ, odată cu intrarea în vigoare a completărilor aprobate (la data publicării în MO), va prevedea că restituirea sumelor încasate prin intermediul executorului judecătoresc se efectuează la cererea debitorului, conform modului stabilit la pct. 11-15 Regulament sau la cererea executorului judecătoresc, cu anexarea documentelor care confirmă că suma solicitată a fost încasată de la debitor pentru alte acțiuni decât cele specificate în documentul executoriu la care se face referință în documentul/documentele de plată (documentul executoriu în baza căruia au fost transferate sumele la buget, documentul de plată conform căruia sumele au fost încasate de la debitor, borderoul de plată a cheltuielilor de executare etc.).

 

Alte modificări au drept scop simplificarea procedurii de depunere a cererii privind stingerea obligației fiscale prin compensare şi/sau restituirea mijloacelor bănești. Astfel, în contextul digitizării serviciilor publice prestate în folosul contribuabililor, Regulamentul va prevedea posibilitatea depunerii cererii nominalizate pe cale electronică, prin intermediul Sistemului Informațional al SFS, precum și informarea contribuabilului despre efectuarea operațiunilor de compensare, conform art.129¹ și art.131 alin.(11) din CF.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Guvernul Republicii Moldova | Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1153 views

The date of publishing:

10 May /2023 10:19

Catalogul tematic

Obligație fiscală

Tags:

restituirea sumei | obligaţie fiscală

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon