SFS monitor

Restituirea sumei impozitului pe venit achitat în plus pentru perioada 2022: cererile se depun începând cu data de 3 mai

Serviciul Fiscal de Stat va recepționa, începând cu data de 3 mai 2023, cererile privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/ reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova pentru perioada 2022. Cererea depusă anterior termenului stabilit se examinează începând cu ziua următoare termenului stabilit pentru prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit.

 

Cererile privind restituirea impozitului pe venit se vor examina începând cu 3 mai 2023, urmare  a finalizării la data de 2 mai curent a perioadei de recepționare a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru 2022 de la persoanele fizice cetățeni. Excepție sunt situațiile când persoana fizică intenționează să își schimbe domiciliul permanent din Republica Moldova, iar cererea se examinează la data recepționării.

 

Persoana fizică poate solicita restituirea impozitului pe venit prin depunerea Cererii de restituire a sumei achitate/reținute în plus (găsiți cererea aici) în următoarele modalități:

  1. în format electronic, prin intermediul serviciului ,,Declarație electronică”, în cazul în care persoana fizică dispune de semnătură electronică. Pentru a depune cererea electronic este necesar să accesați Compartimentul „Cerere de restituire”;
  2. pe suport de hârtie, de sine stătător (sau de reprezentantul legal al acesteia), la subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat în raza căruia se deservește.

 

La cerere se vor anexa documente confirmative, după caz, conform Ordinului SFS nr.134/2017.

 

Pentru informații suplimentare, puteți telefona la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0 8000 1525 (apel gratuit).

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1116 views

The date of publishing:

21 April /2023 11:40

Catalogul tematic

CET18 | Impozitul pe venit | Persoana fizică

Tags:

restituirea sumei | CET18 | persoana fizică | dare de seamă | impozit pe venit

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon