News

Retragerea asociatului SRL va fi reglementată

 

În cadrul ședinței din 12 iulie anul curent Guvernul a susținut proiectul cu privire la modificarea unor acte normative (reglementarea relațiilor între asociații/fondatorii societăților comerciale), elaborat de Ministerul Economiei și Digitalizării în scopul excluderii mai multor bariere în activitatea societăților de acțiuni și societăților cu răspundere limitată (SRL).

 

Astfel, în condițiile aprobării proiectului de către Parlament în redacția propusă, Legea nr.135/2007 privind SRL va fi completată cu un articol nou care va reglementa retragerea asociatului.

 

Conform proiectului, asociatul SRL care deține mai puțin de 50% din cuantumul capitalului social se va putea retrage din societate oricând, fără consimțământul asociaților. Dacă statutul societății nu va prevedea altfel, asociatul care deține 50% și mai mult din cuantumul capitalului social se va putea retrage din SRL doar cu consimțământul asociaților, exprimat prin hotărâre unanimă.

 

Se propune ca asociatul retras să beneficieze de valoarea de retragere a părții sale sociale, determinată proporțional în raport cu valoarea activelor nete ale societății la data depunerii notificării de retragere. Notificarea de retragere se va depune administratorului societății, care în decurs de 15 zile va elibera asociatului certificatul privind valoarea de retragere, la care se va anexa calculul respectiv. La cererea asociatului, societatea îi va prezenta documentele justificative utilizate la efectuarea calculului.

 

Totodată, asociatul retras va depune notificarea, și, după caz, hotărârea adunării asociaților, la organul înregistrării de stat și se va considera retras din data radierii lui din Registrul de stat al persoanelor juridice.

 

SRL va achită valoarea de retragere pe parcursul unui an în rate egale, sau în alt mod, convenit cu asociatul retras. Proiectul mai prevede că statutul poate conține și alte norme referitoare la condițiile de retragere a asociatului, decât cele expuse supra.

 

Completarea susținută de Guvern mai prevede că sin data înregistrării radierii asociatului, partea socială al acestuia se va considera dobândită de SRL, iar societatea va fi în drept să o înstrăineze în conformitate cu normele legislației.

 

Totodată, autorii proiectului propun completarea Legii nr. 135/2007 cu prevederi ce vor reglementa instituirea de către SRL a capitalului de stimulare ale angajaților societății și particularitățile majorării capitalului social prin aporturi suplimentare.

 

Reiterăm că proiectul urmează a fi aprobat de către Legislativ în două lecturi. Cu detalii vom reveni pe măsura promovării inițiativei.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

709 views

The date of publishing:

13 July /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

asociații SRL

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon