News

Serviciile alternative de îngrijire a copiilor: Regulamentele, propuse pentru consultări publice

În scopul implementării Legii nr. 367/2022 cu privire la serviciile de îngrijire a copiilor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul regulamentelor cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor, ce se referă la:

  • Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire a copiilor organizate de angajator la locul de muncă;
  • Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire individualizată a copiilor;
  • Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire a copiilor de tip familial;
  • Regulamentul sanitar pentru serviciile alternative de îngrijire a copiilor.

 

Astfel, Regulamentul sanitar pentru serviciile alternative de îngrijire a copilului are drept scop stabilirea unor norme sanitare pentru organizarea şi întreținerea acestor servicii, orientate spre protecția şi fortificarea stării de sănătate, dezvoltarea fizică şi neuropsihică armonioasă a copiilor, prevenirea apariției unor îmbolnăviri ale acestora în cadrul activităților de îngrijire.

 

Serviciile alternative de îngrijire a copiilor de tip familial și serviciile alternative de îngrijire a copiilor organizate de angajator trebuie notificate către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

 

Totodată, până la inițierea serviciilor alternative de îngrijire, ca măsură prealabilă de verificare a corespunderii serviciului cu cerințele sanitare, angajatorul poate solicita de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, suport consultativ în conformitate cu legislația privind controlul de stat al activității de întreprinzător.

 

Conform Regulamentului, spațiul în care sunt prestate serviciile alternative de îngrijire a copiilor, trebuie să fie racordat la sistemul de gaze, energie electrică, apeduct și canalizare, apă potabilă și caldă curgătoare, încălzire, ventilare, internet.

 

Încăperea utilizată pentru organizarea Serviciului alternativ de îngrijire a copilului trebuie să includă:

  • spațiu amenajat pentru păstrarea individualizată a hainelor, încălțămintei de stradă și altor obiecte personale ale copiilor;
  • spațiu pentru activități;
  • spațiu pentru somn;
  • grup sanitar;
  • spațiu pentru alimentație.

 

Numărul maxim al copiilor din serviciile alternative de îngrijire se determină reieșind din suprafața totală a spațiului pentru activități și spațiului pentru somn, dar nu mai puțin de 3,2 m2 pentru un copil.  Spațiul pentru activități va fi comasat conform vârstei copiilor: 0-12 luni și 1-3 ani și este necesar să fie separat prin bare de protecție, astfel încât să fie prevenit accesul copiilor de la 1 an către cei până la 1 an.

 

În cadrul serviciilor alternative de îngrijire a copilului, alimentația poate fi asigurată prin prepararea bucatelor în spațiul special amenajat, în baza unui contract de prestare servicii cu o întreprindere de alimentație publică sau poate fi asigurată de reprezentanții legali ai copiilor, oferind zilnic hrană pentru copii pachet alimentar. Pachetul alimentar care conține mâncare, gustări și articole de masă trimise de acasă trebuie să fie datate și etichetate cu numele copilului.

 

Regulamentul mai prevede că îngrijitorul este supus examenului medical şi instruirii igienice obligatorii în conformitate cu prevederile actelor normative sanitare, aprobate de Ministerul Sănătății. În același timp, la sosirea copilului în fiecare zi reprezentantul legal al acestuia declară pe propria răspundere că copilul nu prezintă semne de boală, nu a fost în contact cu un bolnav contagios și nu este plasat în carantină unul din membrii familiei. Copiii, depistați cu semne de boală, sunt supravegheați în permanență de îngrijitor care, de urgență, anunță reprezentanții legali.

 

Servicii alternative de îngrijire a copiilor cu vârsta de până la 3 ani, organizate de angajator la locul de muncă, sunt serviciile oferite de către angajatori în beneficiul salariaților acestora, la nivel de unitate, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente din mijloacele proprii ale unității.

 

La acest subiect vă mai recomandăm să consultați articolul Prestarea serviciilor de îngrijire a copiilor prin sistemul simplificat de înregistrare ”patenta”.

 

 

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Serviciul Fiscal de Stat

617 views

The date of publishing:

16 June /2023 07:59

Domeniu:

Noutăți

Tags:

activitate de intreprinzator | deţinătorii de patent | îngrijirea copilului

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon