News

Serviciile juridice de reprezentare a țării în arbitrajele internaționale – asumarea controlată a angajamentelor

Achiziția serviciilor juridice privind reprezentarea legală a statului sau a unei autorități publice în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de conciliere desfășurate într-un alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj sau de conciliere ori în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor, a tribunalelor sau a autorităților publice ale unui alt stat sau în fața instanțelor judecătorești sau a instituțiilor internaționale, se va efectua prin asumarea angajamentelor multianuale.

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 20 martie curent proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Regulamentului privind asumarea angajamentelor (aprobat prin HG nr.652/2023).

După cum a explicat ministrul Finanțelor, Petru Rotaru, achiziționarea serviciilor juridice nu cad sub incidența Regulamentului vizat, însă luând în considerare interesele statului în vederea reprezentării eficiente în fața unui arbitraj internațional, dar și necesitatea încadrării în limitele legale, se consideră oportună completarea lista de achiziții eligibile cu un punct nou în acest sens.

Această modificareva permite asumarea controlată a angajamentelor pentru serviciile juridice de reprezentare a țării în arbitrajele internaționale, termenele cărora depășește un an bugetar, a adăugat ministrul.

Totodată, la etapa actuală scopul proiectului este de a reglementa necesitatea stringentă privind asumarea angajamentelor multianuale pentru Ministerul Justiției, Ministerul Energiei și Agenția Proprietăți Publice.

Autoritățile publice centrale în procesul de asumare angajamentelor multianuale vor fi responsabile de estimarea cheltuielilor necesare, precum și de înaintarea propunerilor de cheltuieli în procesele de elaborare a Cadrului bugetar pe termen mediu și a bugetelor anuale.

În sensul Regulamentului menționat noțiunea „angajamente multianuale” semnifică suma viitoarei obligațiuni de plată, sub rezerva îndeplinirii condițiilor contractului/contractelor pentru achizițiile de bunuri, lucrări și servicii a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, în limitele cheltuielilor prognozate în acest scop pe anii respectivi.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

260 views

The date of publishing:

21 March /2024 08:00

Domeniu:

Noutăți fiscale | Persoană juridică

Tags:

conciliere | angajati | asistenta juridica

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon