News

Serviciul Vamal: excluderea obligației utilizării mai multor formulare de documente primare cu regim special

Hotărârea Guvernului nr. 229 din 26 martie curent pentru modificarea HG nr.294/1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui RM nr. 406-II din 23 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial din 27 martie, prevede excluderea obligației utilizării mai multor formulare tipizate, scopul de bază fiind simplificarea procesului de administrare a afacerilor.  Hotărârea va intra în vigoare la expirarea a 2 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.

 

 

Astfel, Serviciul Vamal informează că hotărârea respectivă prevede excluderea din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special a următoarelor tipizate: Declarație vamală în detaliu, TV-14 Chitanță de percepere a obligațiilor vamale de la persoane fizice, TV-20 Chitanță pentru bunurile primite spre păstrare, TV-25 Adeverință pentru mijlocul de transport importat, TV-26 Autorizație pentru înregistrarea mijlocului de transport introdus temporar în Republica Moldova, TV-28 Certificat pentru legiferarea valutei străine, documentelor de plată, metalelor prețioase, pietrelor scumpe, articolelor de bijuterie din metale prețioase și pietre scumpe introduse în Republica Moldova, precum și TV-30 Borderou pentru transport.

 

Modificările sunt introduse în scopul racordării cadrului normativ la prevederile Codului vamal, în vigoare de la 1 ianuarie 2024 și a HG nr. 92/2023 cu privire la punerea în aplicare a Codului vamal. Astfel, în Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special rămân doar certificatul de origine preferențială a mărfurilor și chitanța de încasare a amenzii la locul constatării contravenției.

 

 

Totodată, a fost exclusă obligația de a înregistra formularele scrisorilor de transport internațional (CMR) procurate de la Î.S. Editura de Imprimare „Statistica”.

 

 

Amintim, hotărârea publicată mai prevede excluderea necesității utilizării formularelor tipizate de documente primare cu regim special: avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs. Detalii în acest sens aici.

Instituții:

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

503 views

The date of publishing:

28 March /2024 08:00

Domeniu:

Taxe vamale | Noutăți

Tags:

formular | obligaţie | serviciu vamal

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon